Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Ο ΜΑΪΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕΟ Μάιος μας έφτασε


εμπρός βήμα ταχύ


να τον προϋπαντήσουμε


παιδιά στην εξοχή.


Δώρα στα χέρια του πολλά


Και όμορφα κρατεί


Και τα μοιράζει γελαστός


Σε όποιον το ζητεί
Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σήμερα στο σχολείο περίμενε τα παιδιά μια έκπληξη. Η ξαφνική επίσκεψη ενός ταχυδακτυλουργού από την θεατρική ομάδα ταχυδακτυλουργών "Τα δελφινάκια".